Handelsbetingelser

Powerful GaramYoga ApS
Yogaundervisning
CVR : 37983799
Nygade 22B, 8600 Silkeborg.

Betaling

Gældende for alle køb er, at fakturaen skal være betalt, før du kan deltage på hold eller workshops.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Powerful Garamyoga ApS. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at Powerful Garamyoga ApS vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse hos Powerful Garamyoga ApS. Meddelelsen skal gives skriftligt på mail garamyoga@gmail.com.

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du nederst på denne side.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Powerful Garamyoga ApS vil opkræve fuld betaling. Det vil I praksis sige at dine evt overskydende klip fra klippekortet vil gå tabt.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på mail garamyoga@gmail.com

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da Powerful Garamyoga ApS leverer tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Powerful Garamyoga og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Direktørene for Powerful Garamyoga ApS, Charlotte Kalborg Apel og Anette  Traberg Lind, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Powerful Garamyoga ApS videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Powerful Garamyoga ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disserettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Powerful Garamyoga ApS via e-mail garamyoga@gmail.com

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Powerful Garamyoga ApS på mail garamyoga@gmail.com

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
email: kfst@kfst.dk
https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til

Powerful Garamyoga ApS
Nygade 22B,
8600 Silkeborg

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato